کد خبر : ۶۸۵۱۵ - یکشنبه , ۰۵ / دی / ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰
تأخیر 30 تا 64 درصدی پرواز ایرلاین‌ها در یک ماه
شرکت هواپیمایی آسمان در آبان‌ماه امسال بیشترین پرواز را از فرودگاه مهرآباد داشت که شامل ۷۹۵ پرواز بود از این میزان ۳۳۹ پرواز به‌موقع و ۴۵۶ پرواز با تأخیر انجام شد.

در ‌آبان‌ماه امسال، ‌بیشترین تأخیر پروازی نسبت به تعداد پرواز مربوط به شرکت هواپیمایی نفت با 64 درصد پروازهای تأخیردار‌ و کمترین تأخیر مربوط به شرکت هواپیمایی اترک‌ایر با 23 درصد تأخیر پرواز، است.

شرکت هواپیمایی اترک‌ایر آبان ماه امسال 26 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 20 پرواز این ایرلاین شامل 77 درصد به‌موقع و 6 پرواز شامل 23 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی پویا‌ایر در ماه مذکور 42 پرواز از مهرآباد انجام داد که 76 درصد پروازها شامل 32 پرواز به‌موقع و 24 درصد پروازها شامل 10 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی معراج در آبان ماه 146 پرواز از مهرآباد انجام داد که 49 درصد پروازها شامل 71 پرواز به‌موقع و 51 درصد پرواز شامل 75 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی کاسپین 398 پرواز در آبان ماه از مهرآباد انجام داد که 275 پرواز به‌موقع و 123 پرواز شامل 31 درصد با تأخیر انجام شد.

از 319 پروازی که تابان‌ایر آبان ماه در مهرآباد انجام داد 51 درصد پروازها شامل 164 پرواز به‌موقع و 155 پرواز با تأخیر انجام شد.

ایرتور آبان‌ماه امسال 264 پرواز در مهرآباد انجام داد که 102 پرواز به‌موقع و 162 پرواز شامل 61 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی نفت آبان امسال 255 پرواز از مهرآباد انجام داد که 92 پرواز به‌موقع و 163 پرواز شامل 64 درصد با تأخیر انجام شد.

کیش‌ایر آبان‌ماه امسال 381 پرواز از مهرآباد انجام داد که 52 درصد شامل 197 پرواز به‌موقع و 184 پرواز با تأخیر انجام شد.

از 448 پروازی که قشم ایر آبان ماه امسال در مهرآباد انجام داد 258 پرواز به‌موقع و 190 پرواز شامل 42 درصد با تأخیر انجام شد.

زاگرس ایر آبان‌ماه امسال 408 پرواز از مهرآباد انجام داد که 208 پرواز شامل 51 درصد به‌موقع و 200 پرواز با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی ماهان آبان‌ماه امسال 643 پرواز از مهرآباد انجام داد که 401 پرواز به‌موقع و 242 پرواز شامل 38 درصد با تأخیر انجام شد.

از 525 پروازی که ایران ایر آبان‌ماه امسال در مهرآباد انجام داد 236 پرواز به‌موقع و 289 پرواز شامل 55 درصد با تأخیر انجام شد.

آتا ایر آبان‌ماه امسال 565 پرواز از مهرآباد انجام داد که 267 پرواز به‌موقع و 298 پرواز شامل 53 درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی آسمان در آبان‌ماه امسال بیشترین پرواز را از فرودگاه مهرآباد داشت که شامل 795 پرواز بود، از این میزان 339 پرواز به‌موقع و 456 پرواز با تأخیر انجام شد.

بنابراین گزارش این آمار شامل همه عوامل منشأ تأخیر پروازی نظیر تغییرات جوی، عملیاتی، فنی و تسهیلاتی و غیره است.



http://iranecona.com/68515/تأخیر-30-تا-64-درصدی-پرواز-ایرلاین‌ها-در-یک-ماه
منبع خبر :