کد خبر : ۸۸۶۰۹ - سه شنبه , ۱۱ / دی / ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۸
ایران در تولید شکر به مرز خودکفایی رسید
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به مرز خودکفایی در تولید شکر دست یافته‌ایم گفت: با افزایش بهره‌وری در این بخش تولید شکر در هر متر مکعب آب از ۲۰۰ گرم دهه هفتاد به ۶۰۰ گرم رسیده و ما را در آستانه خودکفایی قرار داده است.

 محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انتخاب و معرفی نمونه‌های بخش کشاورزی اظهار کرد:‌در صورتی که تنها به میزان یک سوم نمونه‌های بخش کشاورزی در کشور تولید داشته باشیم مشاهده کنید که چقدر میزان تولید در کشورمان افزایش می‌یابد و از طرفی در مصرف آب صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید از نمونه‌های بخش کشاورزی درس بگیریم افزود: ما محدودیت آب در کشور نداریم بلکه در چگونگی مصرف آب محدودیت داریم؛ ما به دنبال فشار آوردن به ذخایر آب کشور نیستیم و در صورتی که از گذشتگان درس بگیریم هیچ مشکلی نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی از سر دلسوزی می‌گویند که ما نباید تولید کنیم یا باید محدودیت‌هایی در تولید ایجاد کنیم، اما در صورتی که بتوانیم به اندازه یک سوم راندمان تولید کشاورزان نمونه برسیم دیگر هیچ مشکلی در بحث آب نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که بدخواهان کشورمان چشم دیدن ما را ندارند ما نیز نباید دست روی دست بگذاریم و برای تامین غذای خود در بازارهای جهانی دنبال خرید غذا باشیم.

حجتی افزود: گندمکار نمونه ما 13 هزار و 500 کیلوگرم در هکتار تولید دارد این در حالی است که متوسط تولید این محصول در کشور ما در بخش گندم آبی و دیم 3100 کیلوگرم است.

وزیر جهاد کشاورزی  ادامه داد: در صورتی که عملکرد تولید گندم در کشور به 6 هزار تن برسد چه اتفاقی در تولید این محصول در کشور می‌افتد؟ براین اساس می‌توانیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب را نیز محقق کنیم.

وی افزود: در بخش تولید گندم در دهه اول سال 90 ما 6 تا 7 میلیون تن واردات داشتیم اما اکنون نیاز به واردات نداریم.

حجتی گفت: با فشارهای اقتصادی که دشمنان ما به ناحق به کشورمان تحمیل کردند کشاورزان پیشرو ما به ما یاد دادند ما می‌توانیم.

* تولید شکر به مرز خودکفایی رسید

وزیر جهاد کشاورزی  با بیان اینکه به مرز خودکفایی در تولید شکر دست یافته‌ایم گفت: با افزایش بهره‌وری در این بخش تولید شکر در هر متر مکعب آب از 200 گرم دهه هفتاد به 600 گرم رسیده  و ما را در آستانه خودکفایی قرار داده است که این امر در مصرف آب نیز صرفه‌جویی می‌کند.

وی افزود: دانش و علم مورد نیاز در اختیار ماست که تولید بهروه‌ور در کشور ما شدنی است و توسط نمونه‌ها بخوبی انجام می‌شود.

* نداریم، نمی‌توانیم و نه نمی‌شود نداریم کشاورزان حتما باید جواب مثبت بگیرند

حجتی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی ما نداریم، نمی‌توانیم، نه نمی‌شود نداریم و این جملات باید از فرهنگ ما حذف شود که این موضوع به مدیران و کارمندان جهاد کشاورزی اعلام شده است و کشاورزان به وزارت کشاورزی رجوع می‌کنند حتما باید جواب مثبت بگیرند.http://iranecona.com/88609/ایران-در-تولید-شکر-به-مرز-خودکفایی-رسید
منبع خبر :